Welcome to the official web page of ATIBOX WORLD BOXER SHOW  27th & 28th May 2017 Slovakia

 

SLOVENSKÝ BOXER KLUB ATIBOX UKK | SKJ | FCI
 

 
   

ATIBOX WORLD BOXER SHOW *  ATIBOX WELTSIEGERBOXERSCHAU

ATIBOX CHAMPIONNAT MONDIAL DU BOXER *  ATIBOX CAMPIONATO MONDIALE DEL BOXER

ATIBOX - SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV

 

27. - 28. 5. 2017 *  Senec - Slnečné Jazerá * Slovensko

 

HOME

ROZHODCOVIA/ JUDGES

PROGRAM / PROGRAMME

ON-LINE PRIHLÁŠKA / ENTRY

GALAVEČER / GALADINNER

UBYTOVANIE/ ACCMONDATION

ANNUAL & CLUB SHOW

KONTAKT / CONTACT 

SLNEČNÉ JAZERÁ 

AQUAPARK SENEC 

BRATISLAVA 

SLOVAKIA TRAVEL 

TRAVEL SLOVAKIA 

CENTRALEUROPEN BOXER SHOW

SPONZORI:

 

 

 

 

 

JUNIORSKÝ VÍŤAZ ATIBOX 2017 * ATIBOX JUGENDSIEGER 2017 * ATIBOX YOUNG WINNER 2017

VÍŤAZ ATIBOX 2017 * ATIBOX SIEGER 2017 * ATIBOX  WINNER 2017

VETERÁN VÍŤAZ ATIBOX 2017 * ATIBOX VETERANSIEGER 2017 * ATIBOX VETERAN WINNER 2017

 

 


ATIBOX 2017 - Tituly / Titel:
* BOB
* BOS
* BOJ
* BEST MALE
* BEST FEMALE
* ATIBOX WINNER
* ATIBOX VICE WINNER
* ATIBOX JUNIOR WINER
* ATIBOX JUNIOR VICE WINNER
* ATIBOX VETERAN WINNER
* BEST OF MINOR PUPPY
* BEST OF PUPPY
* BEST OF VETERAN
* ATIBOX MINOR PUPPY CLASS WINNER
* ATIBOX PUPPY CLASS WINNER
* ATIBOX JUNIOR CLASS WINNER
* ATIBOX YOUTH CLASS WINNER
* ATIBOX INTERMEDIA CLASS WINNER
* ATIBOX OPEN CLASS WINNER
* ATIBOX WORKING CLASS WINNER
* ATIBOX CHAMPION CLASS WINNER
* ATIBOX VETERAN WINNER

 

 
 

 

ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS

27. 5. 2017

1. Anders Härmann (S)
BRINDLE FEMALES
MINOR PUPPY & PUPPY CLASS

 

2. Victor Shiyan (UA)
FAWN FEMALES
MINOR PUPPY & PUPPY CLASS

 

3. Miroslav Fišman (SK)
BRINDLE FEMALES
JUNIOR CLASS & YOUTH CLASS

 

4. Chris Zeniou (CYP)
FAWN FEMALES
JUNIOR CLASS & YOUTH CLASS

5. Rikki Kainz-Goetz (A)
BRINDLE MALES
MINOR PUPPY & PUPPY CLASS
 

6. Andrea Csatári (RO)
FAWN MALES
MINOR PUPPY & PUPPY CLASS

 

7. Alena Žarská (CZ)
BRINDLE MALES
JUNIOR CLASS & YOUTH CLASS
 

8. Zsófia Várszegi (H)
FAWN MALES
JUNIOR CLASS & YOUTH CLASS

 

28. 5. 2017

 

1. Anders Härmann (S)
FAWN MALES
WORKING & CHAMPION CLASS
 

2. Victor Shiyan (UA)

BRINDLE MALES
WORKING & CHAMPION CLASS

 

3. Miroslav Fišman (SK)
FAWN MALES
INTERMEDIA & OPEN &
HONOUR & VETERAN CLASS
 

4. Chris Zeniou (CYP)
BRINDLE MALES
INTERMEDIA & OPEN &
HONOUR & VETERAN CLASS
 

 

5. Rikki Kainz-Goetz (A)
FAWN FEMALES 
WORKING & CHAMPION CLASS

 

6. Andrea Csatári (RO)
BRINDLE FEMALES
WORKING & CHAMPION CLASS

 

7. Alena Žarská (CZ)
FAWN FEMALES:
INTERMEDIA & OPEN &
HONOUR & VETERAN CLASS

 

8. Zsófia Várszegi (H)
BRINDLE FEMALES
INTERMEDIA & OPEN &
HONOUR & VETERAN CLASS

 

 

 

1. Italy -144
2. Czech Republic - 75
3. Slovak republic - 55
4. Spain - 54
5. Poland - 49
6. Russian Federation - 40
7. Germany - 39
8. Hungary - 29
9. Netherlands - 27
10. France - 25
11. Serbia - 22
12. Slovenia - 19
13. Ukraine - 18
14. Finland - 17
15. Belgium - 16
16. Romania - 15
17. Greece - 14

 

 

18. Croatia - 12
19. Norway - 9
20. Belarus - 8
21. Austria - 8
22. Portugal - 7
23. Montenegro - 6
24. Latvian - 6
25. Denmark - 6
26. United Kingdom - 5
27. Macedonia - 5
28. Estonia - 4
29. Sweden - 3
30. United States - 2
31. Switzerland -2
32. Reunion - 1
33. Lithuania -1
TOTAL:      742

 

 

 
 

 

GPS: 48°13'16.1"N 17°25'11.5"E

 

 

 

KARAVANY / CARAVANS

Priamo v mieste konania ATIBOX / Directly at the ATIBOX ground

>>> INFO <<<

 

 

 

There is not forbidden to show cropped and docked dogs in Slovakia and that´s reason why cropped and docked dogs born till 1.1.2013 may attend ATIBOX Show. (ATIBOX World Boxer Show Regulations)


Na Slovensku vystavovanie kupírovaných jedincov nie je zakázané a preto Výstavy ATIBOX sa môžu zúčastniť kupírované jedince narodené do 1.1. 2013. (
ATIBOX World Boxer Show Regulations)

 

 

 

Propozície / Show Regulations

 

>>> PROGRAM <<<  
   
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ, ATIBOX  a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.   
POSUDZOVATELIA  
Písomné posudky sa píšu v kruhoch, kde nie je prihlásených viac ako 80 psov. Pri počte psov v kruhu nad 80 sa písomné posudky nepíšu. V triede mladšieho dorastu a dorastu sa píšu posudky vždy. Maximálny počet posúdených psov je 150 za deň na jedného posudzovateľa. Zmena rozhodcov vyhradená.  
>>>Zoznam posudzovateľov nájdete tu <<<  
VETERINÁRNE PODMIENKY  

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

 

 

 

>>> PROGRAM <<<
 
GENERAL PROVISIONS
The show is organised according to the reglements of the FCI, SKJ, ATIBOX and the regulations issued by the organizer.Only dogs entered in stud books recognised by the FCI are allowed to take part.
 
JUDGES
Written critiques are given in the rings with less than 80 dogs. If the number of dogs in the ring is higher than 80, there is no written critiques. In the minor puppy and puppy class a written critique is always given. The maximum number of dogs judged by one judge is 150 per day. The show reserves the right to change the judge.
>>> Here you can find the list of judges <<<
VETERINARY REGULATIONS
Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

 

 

 

 

GPS: 48°13'16.1"N 17°25'11.5"E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768